Year: 2019

Brahmamokkate

తందనాన అహి, తందనాన పురె తందనాన భళా, తందనాన.. బ్రహ్మ మొకటే, పరబ్రహ్మ మొకటే, పరబ్రహ్మ మొకటే, పరబ్రహ్మ మొకటే ..🙏 కందువగు హీనాధికము లిందు లేవుఅందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మఇందులో జంతుకుల మంతా ఒకటేఅందరికీ శ్రీ హరే అంతరాత్మ 🙏 నిండారContinue readingBrahmamokkate

Jaamu Rathiri Jabilamma

జామురాతిరి జాబిలమ్మ జోలపాడనా ఇలాజోరుగాలిలో జాజికొమ్మ జారనియ్యకే కలావయ్యారి వాలు కళ్ళలోన వరాల వెండిపూల వానస్వరాల ఊయలూగు వేళ జామురాతిరి జాబిలమ్మ జోలపాడనా ఇలా కుహు కుహు సరాగాలే శృతులుగా కుశలమా అనే స్నేహం పిలువగాకిల కిల సమీపించే సడులతో ప్రతిContinue readingJaamu Rathiri Jabilamma

Scroll Up