Month: October 2019

Jaamu Rathiri Jabilamma

జామురాతిరి జాబిలమ్మ జోలపాడనా ఇలాజోరుగాలిలో జాజికొమ్మ జారనియ్యకే కలావయ్యారి వాలు కళ్ళలోన వరాల వెండిపూల వానస్వరాల ఊయలూగు వేళ జామురాతిరి జాబిలమ్మ జోలపాడనా ఇలా కుహు కుహు సరాగాలే శృతులుగా కుశలమా అనే స్నేహం పిలువగాకిల కిల సమీపించే సడులతో ప్రతిContinue readingJaamu Rathiri Jabilamma