Tag: Yekkadi Maanusha Janmam

Yekkadi Maanusha Janmam

|| ఎక్కడి మానుష జన్మం బెత్తిన ఫలమే మున్నది | నిక్కము నిన్నే నమ్మితి నీ చిత్తంబికను || || మరవను ఆహారంబును మరవను సంసార సుఖము | మరవను యింద్రియ భోగము మాధవ నీ మాయ | మరచెద సుజ్ఞానంబునుContinue readingYekkadi Maanusha Janmam